چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟

چرا تا این حد از گفتگو گریزانیم؟ تابحال شده خودرا کاملا محق بدانید اما نتوانستید حرفتان را تمام و کمال بزنید و دلایلتان را عنوان کنید؟ در اینصورت چقدر خودرا سرزنش می کنید و مدام باخود کلنجار می روید که چرا نگفتم و چرا  و چرا و چرا… این در روابط همسران بسیار دیده می ...
بیشتر بخوانید
هر لحظه برای حفظ حلقه هایمان تلاش کنیم

هر لحظه برای حفظ حلقه هایمان تلاش کنیم

هر لحظه برای حفظ حلقه هایمان تلاش کنیم برای حفظ ارتباط موثر و بهبود روابط با دیگران باید به آن فکر کنیم و برایش تلاش کنیم وقتی به حرفهای همسرمان گوش می دهیم  یادمان نرود که بگوییم می فهمم حق باتوست شرایط سختی ست امیدوارم بهتر شود برایت نگرانم باید بیشتر به خودت فکر کنی ...
بیشتر بخوانید
رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما

رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما

رمز محبوبیت و نشانه بارز کاریزما حتما برایتان پیش آمده که با افراد قابل احترامی برخورد داشته اید که ناخوداگاه احترام زیادی برایشان قائل بودید شاید گهگاه آن ها را نشناسید اما حتما در دلتان می گویید عجب انسان محترمی!! بله این انسان ها چه شخصیتی دارند که آن هارا از دیگران متمایز میکند اینقدر ...
بیشتر بخوانید
هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید

هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید

هرچیزی که هستید،هرطوری که هستید خوبش باشید      آبراهام لینکن پزشک مسنی به نام دکترداراب فرخی سال هاست که درشهر قائمشهر طبابت میکندپیرمردی حدودا ۸۰ ساله  تقریبا نیمه خمیده ،باچهره ای سبزه و مهربان که باید کمی به حرف زدنش دقت کنید تا بفهمید چه می گوید به نظر من او یک فرشته است او فراتراز ...
بیشتر بخوانید
حسن جویی و قدرشناسی

حسن جویی و قدرشناسی

خوبی از خودتونه هرفردی ویژگی و صفات قابل تحسینی دارد که ممکن است از نظر بسیاری از افراد غیرقابل تعریف باشدامااگر آن نکات مثبت را برجسته نماییم و از فرد تعریف کنیم انرژی فوق العاده ای به اوداده و ارتباط خوبی برقرار می نماییم. معمولانسبت به تعریف و تمجید کردن ازدیگران مقاومت می کنیم چون ...
بیشتر بخوانید